Skal du utvikle og innføre ny strategi eller nye prosesser?

Skal du gjennomføre endringer i organisasjonen?

Ønsker du en samtalepartner/coach for deg selv og/eller for ditt lederteam?

 

Vi bidrar til å gjøre strategien og planen om til handling ved å trene og coache den enkelte

og teamene i

  • implementering av planer og prosesser; skape felles forståelse og norm

  • endrings- og utviklingsprosesser; klargjøre roller, ansvar, oppgaver, normer

  • implementering av planer og prosesser; skape felles forståelse og norm

  • forbedring av samhandling, engasjement og kvalitet i lederprosesser 
  • beredskapssituasjoner

 

 

​Gjennom bruk av våre metoder skaper vi 

  • felles forståelse, eierskap og samhandling

  • fokus på kunnskapsdeling  basert på identifiserte behov, reelle situasjoner

     og forberedelser til framtiden

  • økt bevissthet om egen og andres kompetanse, roller og arbeidsoppgaver ved  

     normal-, endrings- og krisesituasjoner

 

 

Vi bidrar med sterkt engasjement, høy kvalitet og sterk gjennomføringsevne.

Ved å dele vår kunnskap med andre får vi ny kunnskap tilbake, noe som gjør at

begge parter "vinner".

​​​​Ellen har lang erfaring fsom leder for HR, organisasjonsutvikling og prosjekter.

Hun har jobbet med hele HR-/personalfeltet i mange bransjer i privat og offentlig sektor.

Som konsulent har hun arbeidet nasjonalt og internasjonalt med prosjekter for å skape

en kultur med eierskap, engasjement og forpliktelser i innføring og utvikling av

planer og prosesser.

 

                      Ellen liker å jobbe både strategisk og operativt for å skape resultater.

                      Hun trives når hun kan bidra slik at enkeltpersoner, team og organisasjoner

                      oppnår sine mål. Hun er bedriftsøkonom med spesialisering innen organisasjon,

                      ledelse og prosjektledelse og sertifisert coach.