Planer, organisering og trening

 

Ved å ha en plan som er kjent, en organisering, hvor alle kjenner sine roller og sine oppgaver

har du lagt grunnlaget for at en krise eller beredskapssituasjon håndteres slik at du reduserer

konsekvensene for dine medarbeidere, andre berørte og for bedriften

- og du kan raskere komme tilbake til normal drift.

 

 

Vi bidrar i utviklingen av en beredskapsplan som en integrert del av bedriftens øvrige planer.

 

Vi er din diskusjonspartner i organisering av beredskap i din bedrift.

MEN - en plan er ikke tilstrekkelig for å håndtere en krise eller beredskapssituasjon best mulig.

Alle som involveres i en beredskapsorganisasjon må trene - for å føle mestring i den rollen de skal ivareta og etablere handlingskompoetanse.

 

Sammen med deg utvikler vi et treningsprogram slik at dere håndterer en beredskapssituasjon på en

effektiv måte, begrenser konsekvensene, ivaretar bedriftens omdømme og raskest mulig kommer

tilbake til normal drift.   

 

Håndtering av en krise stiller spesielle krav til kommunikasjon, både internt og eksternt. Derfor samarbeider vi med Røe Kommunikasjon - spesialister på utarbeidelse av planer og trening i håndtering av kommunikasjon i en krisesituasjon.  

 

BESTIA Risk Consulting er vår samarbeidspartner i utarbeidelse og gjennomføring av treninger og øvelser.

Vi bidrar til at du og din bedrift utvikler handlingskompetanse og mestringsfølelse. 

Hvis en krise eller uønsked hendelse skulle oppstå
Vet du hva du skal gjøre?
Vet dine medarbeidere hva de skal gjøre?
Har du en plan for å håndtere en slik situasjon - og er den kjent?