Hvordan kan vi sammen skape en enda bedre organisasjon med

et flerkulturelt arbeidsmiljø?

Ledelse og samarbeid på flerkulturelle arbeidsplasser

Flerkulturelt mangfold kan være en kilde til kreativitet og nye perspektiver på løsning av problemer. Ulike holdninger og forventninger, atferd og kommunikasjonsformer kan også føre til misforståelser, konflikter og forsinkelser.

God håndtering av mangfold stiller egne krav til lederen, slik at forholdene legges til rette for inkudering og tosidig forståelse. Det positive potensialet som ligger i ulikhet må ha fokus.

Gjennom workshops, seminarer og coaching bidrar vi til ny kunnskap, innsikt og brukervennlige verktøy slik at du og din organisasjon får bedre utnyttelse av den samlede kompetansen gjennom

  • etablering av felles fortåelse av den internte kulturen og hvordan den skal utvikles

  • handlinger som bidrar til å få gevinst av et flerkulturelt arbeidsmijø

  • større effektivitet

  • attraktivt arbeidsmiljø

  • styrket omdømme ved å ta et samfunnsansvar. Samtidig unngås kommunikative misforståelser

      og konflikter basert på ikke bevisste kulturelle forskjeller

 

Som deltaker vil du få

 

  • kunnskap om ulike kulturelle kjennetegn ved ledelse og samarbeid generelt og i egen bedrift

  • kjenne til innholdet i begrepet ”tverrkulturell kompetanse”

  • beherske kommunikasjonsformer som er hensiktsmessige på en flerkulturell arbeidsplass.

 

Mange har kunnskap om hva som trengs

– vi har kunnskap om hvordan teoriene kan operasjonaliseres til konkret handling og  mestring.

     Torunn Ødegård

Ellen Gjerde