Coaching

Coaching

Coaching

Er det noe du ønsker å utvikle / forbedre / endre?

Har du en situasjon, som du lurer på hvordan du skal løse?

Står du i en valgsituasjon - om jobb? - på jobb?

Coaching er en målrettet samtale med mobilisering av egen kompetanse og energi

  • for deg som ønsker en samtalepartner for å konkretisere mål og handle slik at du når dine mål

  • for deg som er i en endringssituasjon og skal ta valg

  • for deg som ønsker å utvikle deg i den rollen du har i dag

Hver dag tar vi valg, bevisste og ubevisste.

Gjennom coaching kan jeg bidra til at du tar bevisste valg basert på

refleksjoner, vurdering av alternativer og konsekvensvurderinger.

Gjennom coaching kan du få nye perspektiv på de utfordringer eller situasjoner du er i,

trygghet i den rollen du i dag har og økt selvtillit og bedre bruk av din tid.

Det kan bidra til bedre balanse mellom jobb og privatliv, bedre bruk av dine ressurser

og ikke minst bedre kommunikasjonsferdigheter.

 

 

 

"Livet er hva dine tanker gjør det til"    (Erling Stordahl)