Trenger du ekstra ressurser på HR-/ personalområdet?

Trenger du assistanse for å løse endringsutfordringer i bedriften?

 

Vi kan fylle ulike roller i kortere eller lenger periode ut fra din bedrifts behov.

Det kan være å ivareta en funksjon ved sykdom, når det er spesiell stor arbeidsbelastning eller det er behov for spesifikk ekspertise.

Innenfor personalområdet kan vi bidra med

 • Omorganisering, endring, opp- og nedbemanning

 • Vurdering av opphør av ansettelse, oppsigelsesprosesser

 • Kvaliatetssikring av kandidater/kvalitetssjekk

 • Pensjonsordning/endring, av pensjonsordning/tidligpensjon

 • Konflikthåndtering / viktige samtaler

 • Leder-/personalhåndbok (rutiner)

 • Sykefravær

 • Permisjoner

På leder- og organisasjonsnivå kan vi bidra med

 • Struktur og konsept for kompetansedeling

 • Trening av ledere i håndtering av viktige samtaler og konflikter

 • Mentoring av ledere

 • Coaching på individ- og teamnivå

Ellen Gjerde

Vi tilpasser oss til ditt behov for å finne fram til det mest kost-effektive alternativ. Vårt tilbud er laget for din bedrift. HR konsulentene skal være ditt valg for å ivareta dine HR-oppgaver.

Du kan lese mer om hva vi kan bidra på ved å klikke deg inn på siden www.hrkonsulentene.no

         Liv Bævre